Generalforsamling ’18

   Midtlandets Musik- og Teaterforening har afholdt sin årlige generalforsamling, mandag, den 13. august 2018 kl. 17.00 på Frosch Hotel, Toftlund. 

Formandens beretning 2017/2018

Vi havde i sæsonen 2017/2018 9 forestillinger, hvoraf en var afslutningen på Kulturugen 2017 og en anden en tur til Odense hvor vi så og hørte ”Den Glade Enke”. For de to sidstnævnte arrangementer var alle billetter solgt. Det kan vi desværre ikke sige om resten af forestillingerne.

Vores ”Frokostjazz” er dog meget populært. Vi har ”Jomfru Fanny’s Bigband” på programmet igen i kommende sæson, denne gang som en nytårskoncert.
Økonomien er heldigvis i orden, og vi vil fortsat gøre alt for at kunne tilbyde et alsidigt program indenfor både musik og teater
Eleverne på Musik og Teaterhøjskolen har jo i deres betaling til skolen automatisk afgang til vore ordinære forestillinger. Det prøver vi selvfølgelig at tage hensyn til. Det skulle jo gerne være en fordel for begge parter, idet vi nyder deres deltagelse, og det gør aktørerne i de forskellige forestillinger også. Vi har også en stor hjælp fra skolens kontor og køkken og takker for godt samarbejde over hele linien.
Samarbejde er i det hele taget afgørende for en forening som vores, og i den afsluttede sæson har det været helt ekstraordinært. Kulturugeafslutningen, hvor også Familie og Samfund trådte til med praktisk hjælp, samt igen Frosch Hotel med alt, så vi kunne dække flotte borde og opvasken ikke at forglemme. Vi takker også Nobel Blomster, der sponsorerer buketter til vore solister, hvilket de har lovet at fortsætte med.
Billetsalget foregår stadig via ”Billetten” eller ved henvendelse til mig på mail. Det fortsætter også for den kommende sæson.
I den kommende sæson vil der være 8 forestillinger, 4 teater og 4 musik, samt vi vil arrangere en tur til Den Fynske Opera i Odense (8.3.2019), hvor vi skal overvære Puccinis kammeropera ”La Boheme, så kold den lille hånd er”.
Sæsonprogrammet har været sendt ud en gang før sommerferien, men bliver sendt igen, så vi kan få gang i billetsalget.
Vi har tidligere annonceret vort samlede program i Ugeavisen MidtSyd, men dette gør vi ikke for den kommende sæson. I stedet bliver det sendt ud pr mail til alle, vi har på vores mailliste, som har givet tilsagn til, vi må. Man kan altid henvende sig til mig for at komme på listen.
Desuden har vi siden sidste sæson annonceret alle vore forestillinger i både Digeposten og MidtSyd, for på den måde at komme ud til HELE Tønder Kommune!
Vi har jo også vores hjemmeside:
www.mmtf.dk, der bliver brugt mere og mere, og den bliver jo bedste vis stadigvæk vedligeholdt af Carsten Wiwel, hvilket han han i hvert fald skal have en stor tak for.
Til slut vil jeg ønske en god ny sæson for os alle og sige tak for den gamle!

Midtlandets Musik- og Teaterforening
Karin Hønnicke Toft 
Formand