Generalforsamling ’19

   Midtlandets Musik- og Teaterforening afholder sin årlige generalforsamling mandag, den 19. august 2019 kl. 17.00 på Frosch Hotel i Toftlund. 

 • Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Karin Hønnicke Toft, der ikke modtager genvalg
  Edel M. Andresen, der modtager genvalg
  Annette Nielsen, der modtager genvalg
  6. Valg af suppleanter. På valg er:
  Heine Popp, der modtager genvalg
  7. Valg af revisor. På valg er:
  Birgitte Petersen, der modtager genvalg
  8. Eventuelt

Midtlandets Musik- og Teaterforening
Karin Hønnicke Toft 
Formand