Generalforsamling

View Calendar
27/08/2020 17:00 - 18:00

Generalforsamling på Froschs Hotel, Toftlund

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Regnskab og budget

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  6. Valg af suppleanter

  7. Valg af revisor

  8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Eva Christoffersen, i hænde senest den 20. august

Related Post